Vad är ett Eurogame?

Eurogames är en relativt ny typ av sällskapsspel där eget beslutsfattande har mycket större betydelse än slumpen.

Två karakteristiska mekanismer med Eurogames är att;

 • Samtliga spelare alltid är med till slutet (till skillnad från ex Monopol där spelare slås ut)
 • Konflikter aldrig är direkta (man gör nästan aldrig saker för att förstöra för varandra, rena krigsspel förekommer t.ex. inte bland Eurogames).

Det är bland annat därför Eurogames uppskattas hos så många och gör dem så väl lämpade för sociala sammanhang.

Eurogames är också pga den lilla mängden slump och större delen eget beslutsfattande ett utmärkt tidsfördriv för personer som gillar att anstränga hjärnan lite – och du väljer själv svårighetsnivå;
”Familjespel” är oftast rekommenderade från 8 år eller har ännu lägre åldersrekommendation.
”Enklare strategispel” är oftast rekommenderade från 10 år.
”Svårare strategispel” är oftast rekommenderade från 12 år eller har ännu högre åldersrekommendation.

Hur mycket slumpen spelar in varierar från spel till spel men i de allra flesta spel vinner spelaren med störst skicklighet före den med mest tur. Här på Eurogames.se ges alla spel ett värde mellan 0-6 för att beskriva hur mycket kontroll man upplevs ha när man spelar spelet.

Läs mer om komplexitet och upplevd kontroll här.

Eurogames, som man alltså kan säga är en genre inom sällskapsspel/brädspel, slog igenom 1995 i och med spelet Settlers från Catan (som senare döptes om till endast ”Catan”). 2015, dvs 20 år senare, hade Catan sålts i mer än 22 miljoner exemplar världen över. Här kan du läsa mer om Catan.

Nedan finns tre demonstrationer av spel som borde ge dig en ganska bra uppfattning om vad eurogames är. Från kategorin ”Familjespel” demonstreras spelet Ticket to Ride: Europe, från kategorin ”Enklare strategispel” demonstreras spelet Stone Age och från kategorin ”Svårare strategispel” demonstreras spelet Puerto Rico.

Ticket to Ride: Europe (Kategori: Familjespel)

Med över 4 miljoner sålda exemplar världen över är Ticket to Ride ett av världens mest populära sällskapsspel genom tiderna. I Ticket to Ride: Europe ska du tävla med dina motspelare om att åka flest tågrutter i Europa. Du gör detta genom att samla på kort av olika färg för att kunna placera ut tåg på spelplanen för att på så sätt länka samman städer i ett nätverk.

Stone Age (Kategori: Enklare strategispel)

Stone Age (SVE)

I Stone Age skall spelarna sköta om var sin stenåldersstam. Det gäller att samla resurser för att bygga hyddor som ger poäng, utöka stammen med fler medlemmar och se till att alla har mat. Spelet använder mekanismen ”placera arbetare” som innebär att spelarna i turordning först placerar ut alla sina stammedlemmar på spelplanen. Som nästa steg skall stammedlemmarna plockad hem och då utförs handlingarna som stammedlemmarna placerades på.

Puerto Rico (Kategori: Svårare strategispel)

Puerto Rico (SVE)

Puerto Rico låg under väldigt lång tid som nummer 1 i världen. När spelet kom ansågs det vara väldigt komplext men har nu snarare blivit standard vad gäller komplexitet hos många Eurogames.
I Puerto Rico är spelare kolonisatörer av ön Puerto Rico. Under spelets gång kommer spelarna bygga nya plantage som med hjälp av vissa byggnader kan generera olika varor såsom socker och kaffe. Varorna kan sedan säljas för att få in mer dubloner som kan användas för att bygga ännu fler byggnader eller skeppas hem till hemlandet för extra vinstpoäng.

Kriterier för att klassas som Eurogame

Det finns ingen tydlig definition av vad ett eurogame är. Det finns dock sällskapsspel som alla skulle kunna enas om är eurogames och spel som alla kan enas om inte är eurogames. Men så finns det även många spel som många är oense om huruvida de är eurogames eller inte, där handlar det mer om en känsla. Till exempel så anser vissa personer att vissa lagspel är ett eurogames, Eurogames.se anser dock att dessa spel har för mycket rollspelselement (för det mesta styr spelare karaktärer med färdigheter och/eller utrustning) för att klassas som eurogames.

De kriterier som använts av Eurogames.se för att avgöra om ett spel är ett eurogame eller inte är dessa:

 • Spelare slås INTE ut ur spelet (detta kan alla enas om är en av de viktigaste kriterierna)
  Alltså inte i som t.ex. Monopol där spelet kan fortsätta en bra stund efter att någon eller några blivit utslagna.
 • Konflikter mellan spelare är INTE direkta (detta kan alla enas om är ytterligare en av de viktigaste kriterierna)
  Krigsspel kvalificerar därför inte som eurogames. Finns konflikt mellan spelare så är de antingen väldigt begränsade eller i stället är indirekta (t.ex. om en spelare tar ett visst kort kan sedan inte några andra ta kortet även om de hade önskat det).
 • Det är viktigare att ha en bra strategi än tur (i de spel som alla är överens om är eurogames förekommer i princip ingen slump alls)
  Existerar slump så ges spelare antingen möjlighet att påverka utfall innan slumpmomentet, alternativt fatta beslut baserat på resultat. I t.ex. Monopol måste spelaren flytta exakt det antal steg som tärningarna visar. I ett eurogame hade spelaren kanske fått avgöra vilken tärning eller vilken kombination av tärningar som skall användas för att flytta.
 • Det är ett mycket tydligt tema och mycket tid och energi har lagts på den grafiska designen.
  Abstrakta spel som t.ex. schack kvalificerar därför inte. Däremot är det inte säkert att spelmekanismerna alltid är logiskt kopplade till temat. Det läggs i stället väldigt mycket energi åt att komma på nya, unika mekanismer med syftet att ge nya spel en känsla av att man spelar något man tidigare inte spelet.

Förutom ovanstående kriterium, om dessutom minst en av nedanstående är uppfyllda räknas spelet som ett eurogame av oss:

 • Spelet går till viss del ut på att samla och hantera någon form av resurs (framförallt i de spel som alla är överens om är eurogames).
  Resurser kan vara allt från mer klassiska som ved, sten, guld etc till kort av olika färg. Resurserna används sedan till att antingen utföra nya handlingar eller till att samla poäng.
 • Det finns en spelplan, det byggs ihop en spelplan eller så har spelarna sina egna individuella spelarplaner.
  Mer klassiska eurogames har alltid en spelplan även om det finns ett antal eurogames som saknar det. Men eftersom temat är så viktigt i eurogames och en spelplan hjälper till för att förstärka känslan av temat har vi valt att ha det som ett kriterium.