Komplexitet och upplevd kontroll

Komplexitet

Det existerar väldigt stor skillnad i komplexitet mellan olika eurogames. I komplexitet vägs in hur svårt det är att lära sig spela spelet men även hur svårt det är att behärska det. Ett spels komplexitet beskrivs med ett värde mellan 1 och 5. Som jämförelse har Schack en komplexitet på 3,75 och Monopol 1,68. Till skillnad från upplevd kontroll som sätts av Eurogames.se hämtas komplexiteten från www.boardgamegeek.com.

Upplevd kontroll

Det är stor variation av hur mycket slump som ingår i spel. Ju mer slump som ingår desto mindre kontroll har spelarna över resultatet. Ibland skiljer sig hur slum faktiskt påverkar från hur olika element av slumo upplevs påverka. Eftersom spel, i alla fall för mig och vår spelgrupp, handlar om att ha roligt har jag valt att fokusera på hur mycket kontroll man upplevs ha, snarare än hur mycket kontroll man faktiskt har.

Spel tilldelas ett värde mellan 0-6 enligt några kriterier (se nedan). Att förutspå motspelarens drag har ansetts som en del av strategin, vilket då innebär att ha kontroll, och tas därför inte hänsyn till.

De spel som jag och min spelgrupp har spelat har vi själva gett ett värde. Övriga spel har fått ett värde genom en undersökning genomförd på boardgamegeek.com. Undersökningen finns här. Tyvärr verkar inte alla som svarat tagit hänsyn till kriterierna så det kan vara så att ett spel inte lever upp till kriterierna. Då det ej kunnat bekräftats om ett spel fått sitt värde utifrån kriterierna, anges dess värde inom parentes. Här kan du ange ett korrekt värde på upplevd kontroll för spel du har kännedom om. 

Ingen kontroll (0)
Det finns inget du kan göra för att kontrollera utgången i dessa spel.
Exempel på spel: Snakes and Ladders, Bingo

Mycket liten kontroll (1)
Det viktigaste är att ha tur. Spelet innehåller viss strategi men det finns en känsla av det är omöjligt att vinna utan att vara bland de med mest tur (inte nödvändigtvis den med mest tur).
Exempel på spel: Exploding Kittens

Betydande direkt slump ingår (2)
Inslag av slump som direkt och som har möjligheten att kraftigt påverka spelare ingår i spelet. Att ha en bra strategi är mycket viktigt men det finns en känsla av att det är ganska vanligt att slumpen ger en spelare med sämre strategi seger över en spelare med bättre strategi.
Exempel på spel: Thebes, Camel Up, Monopol

Återkommande direkt slump ingår (3)
Ett återkommande (t.ex. varje runda) inslag av slump som direkt påverkar spelare ingår i spelet. Det finns dock en känsla av att en bra strategi är viktigast men att slumpen lite då och då ger en spelare med sämre strategi seger över en spelare med bättre strategi.
Exempel på spel: Catan, Ticket to Ride, Stone Age

Lite direkt slump ingår (4)
Ett litet element av slump som direkt påverkar spelare, eller ett lite större element som indirekt påverkar spelare är en del av spelet. Till exempel, att spelare ibland drar kort till sig själva eller ibland gör individuella tärningskast.
Exempel på spel: Raiders of the North Sea, Santa Maria, Village

Lite indirekt slump ingår (5)
Ett litet element av slump som indirekt påverkar spelare är en del av spelet. Till exempel, ett antal kort dras i början av varje runda som övriga spelare sedan kan välja bland.
Exampel på spel: Agricola, Puerto Rico

Full kontroll (6)
Inga element av slump förekommer i spelet, förutom möjligtvis oförutsägbarheten hos dina motspelare. All information finns tillgänglig från start.
Exampel på spel: Schack, Terra Mystica, Photosynthesis