Upplevd kontroll

Nedanstående formulär kan du fylla i ifall du hade velat tilldela eller ändra värdet för upplevd kontroll för något spel. Vill du göra detta för flera spel, uppdatera sidan!

Valfritt. Men om du anser att spelet förtjänar ett annat värde än det angivna bör du ange varför, kopplat till kriterierna.

Kriterier

Ingen kontroll (0)
Det finns inget du kan göra för att kontrollera utgången i dessa spel.
Exempel på spel: Snakes and Ladders, Bingo

Mycket liten kontroll (1)
Det viktigaste är att ha tur. Spelet innehåller viss strategi men det finns en känsla av det är omöjligt att vinna utan att vara bland de med mest tur (inte nödvändigtvis den med mest tur).
Exempel på spel: Exploding Kittens

Stor förlust av kontroll (2)
Inslag av slump som direkt och som har möjligheten att kraftigt påverka spelare ingår i spelet. Att ha en bra strategi är mycket viktigt men det finns en känsla av att det är ganska vanligt att slumpen ger en spelare med sämre strategi seger över en spelare med bättre strategi.
Exempel på spel: Thebes, Camel Up, Monopol

Återkommande förlust av kontroll (3)
Ett återkommande (t.ex. varje runda) inslag av slump som direkt påverkar spelare ingår i spelet. Det finns dock en känsla av att en bra strategi är viktigast men att slumpen lite då och då ger en spelare med sämre strategi seger över en spelare med bättre strategi.
Exempel på spel: Catan, Ticket to Ride, Stone Age

Något mindre kontroll (4)
Ett litet element av slump som direkt påverkar spelare, eller ett lite större element som indirekt påverkar spelare är en del av spelet. Till exempel, att spelare ibland drar kort till sig själva eller ibland gör individuella tärningskast.
Exempel på spel: Raiders of the North Sea, Santa Maria, Village

Nästan full kontroll (5)
Ett litet element av slump som indirekt påverkar spelare är en del av spelet. Till exempel, ett antal kort dras i början av varje runda som övriga spelare sedan kan välja bland.
Exampel på spel: Agricola, Puerto Rico

Full kontroll (6)
Inga element av slump förekommer i spelet, förutom möjligtvis oförutsägbarheten hos dina motspelare. All information finns tillgänglig från start.
Exampel på spel: Schack, Terra Mystica, Photosynthesis